[N11] Salcano City Life 30 V 28 Jant 24 Vites Erkek Şehir Bisikleti 1199TL - 11.06.2019